İptal ve İade Politikası

Proventus Danışmanlık Limited Şirketi ile Rasyonel İş Girişimi Yönetim Danışmanlık İnsan Kaynakları Limited Şirketi (PROZON olarak anılacaktır), üzerinden satın alınan hizmetin iade ve değişim koşulları, alıcı gerçekleştirilen danışmanlık sözleşmesi uyarınca aşağıdaki şart ve usullere bağlamıştır.
 
 
İşbu iade politikaları PROZON ile o’nun ürün ve hizmetleri nezdinde nihai tüketici sıfatı taşıyan şahıs ve/veya kurumlar arasında bağlayıcılık arz etmekte olup, PROZON üzerinden ürün veya hizmet satın alan herkes, bu bildirgeyi ve onun esaslarını peşinen kabul etmiş sayılır.
 
 
1) İade Şartları
 
a) İadesi talep edilen ürünün bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikle yeniden satılabilir olması
 
b) İade talebinin satın almayı takip eden 7 takvim günü içerisinde ürünün nihai sahibi tarafından PROZON'a yazılı olarak bildirilmiş olması
 
c) Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı ürün ve/veya ürün grubuna mensup diğer ürünler için ürünün nihai sahibinin daha önceden olumlu sonuçlanmış bir iade talebinin olmaması
 
 
2) İade Talep Edilemeyecek Ürünler
 
Hizmet ifasına başlanması ve/veya iade sonrası bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikte yeniden satılamayacak olması sebebiyle, kullanımı yapılmış olması durumunda iadesi mümkün olmayan ürünler aşağıda listelenmiştir.
 
a) Teşvik Hesaplama Hizmeti
 
 
3) İade Usulü
 
PROZON yukarıda açıklanan iade talebine uygun ürünler için yine yukarıda tanımlanan iade şartlarının sağlanması halinde, aşağıdaki usul ve kurallara bağlı kalmak koşulu ile nihai tüketici talebini takip eden 30 (otuz) iş günü içerisinde iade işlemini gerçekleştirir.


 
4) İade Talebinin İletimi
 
İade talepleri, satın almayı takip eden 7 (yedi) takvim günü içerisinde;
 
İadeye konu olan ürün / hizmet, (varsa) iade sebebi ve Talep edilen iade şekli (nakit veya alış-veriş kredisi)
 
Detaylarını içeren ve nihai tüketicinin ürünü ve/veya hizmeti kullanmakta olduğu PROZON üye hesabında yer alan mail adresine mail ile bildirimde bulunur.
 
 
5) İade Talebinin Reddi
 
İade garantisi, hizmet sözleşmesine uymadığından ötürü askıya alınan/durdurulan hesapları kapsamamaktadır ve PROZON, daha önceden açıkladığı iade politikalarına uymayan talepleri reddetme hakkına sahiptir.
 
 
 
6) İade Talebinden Cayma Hakkı
 
Nihai tüketici iade talebinden, iade gerçekleşene kadar cayma hakkına sahiptir.
 
 
 
Uyuşmazlık ve İtiraz Hakkı
 
Nihai tüketicilerin itiraz hakkı saklı kalmak üzere PROZON iade politikalarında ihtilafa düşülmesi halinde PROZON’ın yerleşik olduğu ülkenin kanunları esas alınacak ve hukuksal müeyyidelerin işletimi bu ülkede ve PROZON'ın bulunduğu şehrinde yerleşik mahkemeler tarafından yürütülecektir.
 


ARGEYA